START WERVING DEELNEMERS

WELKE MIDDELEN KUNNEN WORDEN INGEZET!

  • Vraag de flyers aan en bezorg die in het gebied.
  • Na aanmelding worden door de gemeente borden opgehangen in overleg met de beheerder(s).
  • Op website wordt de groep geplaatst inclusief inschrijfformulier voor de deelnemers.
  • Twitter en Facebook kunnen worden ingezet.
  • Wijkagent vraagt buurtbewoners mee te doen als hij in de wijk is.
  • Informeer scholen en bedrijven in de directe omgeving.