BuurtAED KARVEEL 51

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 minuten een AED nodig. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Daarom heeft onze buurt een eigen AED nodig.

Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED! (Omgeving Karveel 51)