• Kies een naam voor de groep die duidelijk te herkennen is voor de deelnemers.