Maak een groep met het beknopte "Stappenplan"

  • Controleer op de site de vermelding van uw groep.

  • Open een beheerdersaccount om meer informatie te verkrijgen over andere groepen.
  • Test het beschikbaar gekomen aanmeldformulier voor uw groep.

  • Zorg voor bekendheid en van het bestaan van de WABP-groep bij uw buurtgenoten.

  • De aanmeldingen die u per mail ontvangt uitprinten of opslaan(in Windows sleept u simpel de mail naar een map).