Selecteer de WhatsApp-groep in uw woongebied!

Als er nog geen WhatsApp Buurt Preventie groep(WABP) in uw directe omgeving aanwezig is overweeg dan om zelf beheerder te worden van een Wabp-groep.       

 

DE ACTIEVE GROEP(EN) IN UW WIJK!  

Straten: 27 t/m 35

Straat: 24 nrs. 13 t/m 81

Straten: 31 

Nummer 01 t/m 07

De straten Punter 39 en 23 en stukje 41