}

WABP

Wat is een WhatsApp groep?
Een WhatsApp buurtpreventie groep, kortweg WABP, wordt opgestart door buurtbewoners die met behulp van het middel ‘WhatsApp’ samen werken aan de veiligheid in hun buurt. Via ‘WhatsApp’ kunnen bewoners met elkaar over afwijkende of mogelijk verdachte situaties communiceren.
Politie en gemeente juichen WABP groepen toe, omdat de betrokkenheid en attentiewaarde van een buurt wordt versterkt. Naast preventieve werking leidt het ook tot een verhoogde pakkans van inbrekers.


Hoe gebruikt u een WABP groep?
O  U moet een werkend WhatsApp-programma hebben op uw smartphone of IPhone.
O  De politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 wordt gedaan.
O  Als deelnemer hebt u altijd controle over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. De beheerder van de groep heeft de        mogelijkheid om mensen toe te voegen of (eventueel) te verwijderen.
O  U kunt foto’s van een verdachte versturen als dit voor het signalement belangrijk is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
O  Gebruik de groep alleen waar het voor bedoeld is. Dus veiligheid in de buurt, bijvoorbeeld onbekende persoon die zich verdacht gedraagt in de wijk. Maar niet voor onderling contact of privé berichten. Ook niet om een kapotte lantaarnpaal of een verdwenen kat te melden.
O  Spreek onderling spelregels af. Bijvoorbeeld: In een verdachte situatie belt één persoon de politie op 112 voor een melding met signalement. Geef hier ook aan dat de melding uit de WABP(Naam) komt. Laat de groep weten dat 112 gebeld is. Hiermee voorkom je een stortvloed aan meldingen via 112. Bel wel opnieuw als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
O  Let op het taalgebruik in de WhatsApp groep. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.


Politie-advies voor het gebruik van een WABPgroep
Als u iets verdachts opvalt in uw straat, gebruik dan de SAAR-volgorde:
Signaleer
Onthoud signalement, kenteken, e.d. Wees feitelijk, onderbouw je gevoel met kenmerken die je daadwerkelijk ziet.
Alarmeer
Bel dan altijd eerst 112 voordat je het signalement doorgeeft in de WhatsApp-groep.
App
Om uw waarneming bekend te maken. Laat de deelnemers in de WABP groep weten wat u hebt gezien en dat de politie via 112 is gebeld.
Reageer
Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere deelnemers de verdachte persoon te volgen. Hou elkaar in de groep op de hoogte van wat u signaleert. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop.

Hoe meldt u een verdachte situatie aan bij de politie
Vermeld tijdens een eventuele melding aan 112 vanuit de WABP groep dat u lid bent van WABP groep (NAAM), zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet zijn uiterste best, maar kan om bepaalde redenen niet altijd direct een terugkoppeling geven. Als u na 48 uur na uw melding nog niets hebt gehoord, neemt u dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.
Beheerders van een WhatsApp groep kunnen: via één van de gemeentelijk bewonersconsulenten stickers en borden aanvragen door te bellen met: 14 0320
Vervolgens neemt de bewonersconsulent contact met u op, zodat in overleg met de wijkagent en u bepaald wordt waar het bord/ de borden kom(en)t te hangen.